Lietuviškos produkcijos pristatymas ir eksporto skatinimas užsienio šalyse

UAB „Energus Power Solutions“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą

UAB „Energus Power Solutions“ (toliau – ENERGUSPS) užsiima elektros kaupimo, skirstymo ir valdymo įrangos gamyba, prekyba bei teikia konsultavimo paslaugas. Įmonės tikslas - būti inovatyvia ir kokybiškus produktus bei paslaugas siūlančia pasaulinės reikšmės įmone. Įmonės vizija yra žymus rinkos dalies užėmimas energijos kaupimo sprendimų srityje, specialios paskirties produktų nišoje. Šio projekto pagalba įmonė siekia sudalyvauti užsienio šalyse vykstančiose kasmetinėse mokslo ir inovacijų parodose pristatydama savo kuriamus produktus.

UAB „Energus Power Solutions“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801  „Naujos galimybės LT“. Priemonės tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą, apimtį ir į eksportą orientuotos ekonominės veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę vertę ir naudojančios pažangiąsias technologijas, plėtrą.

UAB „Energus Power Solutions“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti Energus Power Solutions konkurencingumą užsienio rinkose.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 42 444,00 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.